Certyfikaty energetyczne budynków


Jeśli kończysz budowę domu,
do odbioru budynku konieczne będzie Świadectwo Energetyczne


zadzwoń przyjedziemy do Ciebie

kontakt tel. 509-864-524

Oferujemy sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej
określającej wielkość energii wyrażoną w KWh/m2/rok
dla lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków i obiektów
.

Wykonujemy świadectwa energetyczne (certyfikaty energetyczne) potrzebne do zawiadomienia o zakończeniu budowy/rozbudowy obiektu budowlanego
oraz do zawarcia transakcji kupna/sprzedaży/wynajmu nieruchomości
,


Oferujemy szybkie terminy realizacji: obliczenia wykonujemy w 2 dni robocze od wizji na obiekcie po otrzymaniu dokumentacji projektowej,

Wyjątkowych przypadkach wykonamy certyfikat energetyczny w czasie do 24h,

Każde wystawione przez nas świadectwo energetyczne objęte jest ochroną ubezpieczeniową OC zgodnie z przepisami.


Oferujemy konkurencyjne ceny

Nie pobieramy zaliczek - płatność dokonują Państwo dopiero po wykonaniu usługi, 
 

Wykonujemy pełne obliczenia charakterystyki energetycznej obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Gwarantujemy, że przygotowane przez nas świadectwo energetyczne nie zostanie odrzucone w nadzorze budowlanym z powodów formalnychdo certyfikatów energetycznych dołączamy kopię uprawnień, zaświadczenie z izby inżynierów budownictwa oraz kopię obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Ceny każdorazowo ustalamy indywidualnie

Cena za wystawienie certyfikatu energetycznego zależy przede wszystkim od powierzchni obiektu oraz dokładności posiadanej dokumentacji budynku. Określenie dokładnego kosztu usługi jest możliwe po przeprowadzeniu wizji lokalnej obiektu i zapoznaniu się z jego dokumentacją.

Telefony alarmowe

 

Pogotowie techniczne branż

elektryczne, budowlane, wodno-kanalizacyjne, CO, gazowe

przejdź

 

Ogólnopolski Telefon Alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie Wodociągowe 994
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991