Zarządzanie obiektamiMożna się zetknąć z różnymi obiektami. Mogą to być np. obiekty przemysłowe, administracji państwowej, infrastruktura terenowa, urządzenia przesyłowe, budowle wodne i inne.


Ich właściciele powinni wykonywać różnego rodzaju czynności związane z obsługą i utrzymaniem tych nieruchomości. Są to czynności administracyjne, księgowe, konserwacyjno – remontowe i szereg innych.


W rozwiniętych placówkach z reguły istnieją działy zajmujące się obsługą i utrzymaniem obiektu.
W mniejszych placówkach lub w dopiero powstających - czynnościami takimi nikt się nie zajmuje lub zajmuje się nimi wyznaczona, czasami nieprzygotowana, osoba.


Zaniechania lub błędy popełnione w przedmiocie obsługi i utrzymania obiektu ujawniają się dopiero po kilku latach. Ale wtedy to potrzeba już znacznych nakładów finansowych, aby doprowadzić obiekt do stanu pierwotnego.A czasami niczego się już nie odtworzy. 

Dlatego też oferujemy wszystkim nasze usługi

w zakresie prowadzenia obsługi i utrzymania ich obiektu.

 Oferujemy fachową i rzetelną usługę prowadzoną na bieżąco.Telefony alarmowe

 

Pogotowie techniczne branż

elektryczne, budowlane, wodno-kanalizacyjne, CO, gazowe

przejdź

 

Ogólnopolski Telefon Alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie Wodociągowe 994
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991